Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 05.11.2021.a.
Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e posti aadress ning teave käesoleva lehe www.makrameeline.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Luuslank OÜ teenuste kasutamise kohta.
Kasutades käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega.


Isikuandmete vastutav töötleja on Luuslank OÜ. Kontakt tel: +372 5660 1170, e-mail: makrameeline@gmail.com
Luuslank OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 1. kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon,
  tarneaadress;
 2. automaatselt kogutavad andmed – kasutaja kohta makrameeline.ee veebilehe
  külastatavust puudutavad andmed;
 3. muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest 
  ning kasutab isikuandmeid:
 4. kasutaja tellimuste täitmiseks, nt kaupade tarnimiseks, arvete edastamiseks ja
  kontakteerumiseks;
 5. kasutaja kirjadele vastamiseks;
 6. e-poe kasutajakogemuse kvaliteedi tõstmiseks kasutaja veebilehe külastatavust
  puudutavate andmete abil.
  Luuslank OÜ ei edasta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele va juhtudel kui see on
  vajalik kliendile toodete ja teenuste pakkumisel. Kolmandad osapooled on kohustatud
  töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.
  Sellisteks kolmandateks osapoolteks võivad olla nt:
 7. e-poe tellimuste transpordi teenust pakkuvad ettevõtted;
 8. raamatupidamistarkvara kasutamist pakkuvad ettevõtted;
 9. e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi pakkuvad ettevõtted;
 10. veebilehe arendust, majutust ning kasutusstatistika analüüsi pakkuvad ettevõtted;
 11. sotsiaalmeedia ettevõtted. 
  Pangalinkide kaudu tasumisel on Luuslank OÜ isikuandmete vastutav töötleja ning edastab
  maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja (Maksekeskus AS-le). 
  Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, eemaldatakse isiku
  andmed andmebaasist. 
  Luuslank OÜ säilitab isikuandmeid seni kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks
  vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.
  Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral palume
  ühendust võtta e-maili teel: makrameeline@gmail.com